Chat with us, powered by LiveChat  
Ring oss: 010-516 80 00
Öppettider: Ordinarie öppettider: Vardagar: 7-18 (Tagene 7-17) Lördagar: 10-14 (endast Mölndal och Malmö), Sön- & helgdagar: Stängt. Avvikande tider förekommer på anläggningarna, läs mer här.

Däck

Regelverk

Det finns idag ett ganska så omfattande regelverk vad gäller däck. Här ger vi dig svart på vitt vad som gäller.

Mönsterdjup vid sommarväglag

Däck ska ha ett kvarvarande mönsterdjup av minst 1,6 mm i däckets huvudmönster. För att ge bra friktion vid fuktig vägbana bör mönsterdjupet vara minst 4 mm.

Mönsterdjup vid vinterväglag

Vid vinterväglag under perioden 1 december – 31 mars ska mönsterdjupet vara minst 3 mm på däck till personbil, lätt lastbil och buss med en totalvikt av högst 3,5 ton samt släpvagn som dras av dessa fordon.

Vinterdäck krävs 1 december – 31 mars om det är vinterväglag. Dubbdäck får användas 1 oktober – 15 april. Använder man dubbdäck på bilen och drar släpkärra så måste även släpkärran vara försedd med dubbdäck.

Typgodkända däck

När du köper nya däck ska du se till att de är typgodkända; E- eller e-märkta.

Däcken ska vara typgodkända enligt ECE-reglemente 30, EG-direktiv 92/23/EEG eller ECE-reglemente 108 (regummerade däck).

Andra regler gäller för däck till fordon som är av 1980 års modell eller äldre.

Belastningsförmåga

Däcken ska ha en belastningsförmåga som motsvaras av bilens största tillåtna axelbelastning.

På E- eller e-märkta däck anges en belastningskod (Load Capacity Index) på däckets sida, till exempel innebär ”belastningskod 86” att däcket klarar en belastning på 530 kg.

Hastighetskapacitet

Sommardäck till EG-typgodkänd personbil samt till nationellt godkänd personbil, som har tagits i bruk den 1 januari 1996 eller senare, ska ha en hastighetskapacitet som överensstämmer med eller är högre än bilens högsta konstruktiva hastighet.

På övriga personbilar behöver sommardäck inte vara dimensionerade för högre hastighet än 180 km/tim.

Vinterdäck till EG-typgodkänd personbil får dock vara dimensionerade för en högsta hastighet av minst 160 km/tim.

Nationellt godkänd personbil, som tagits i bruk före den 1 januari 2002, behöver dock inte ha vinterdäck som är dimensionerade för högre hastighet än 130 km/tim.

På E- eller e-märkta däck anges hastighetskapaciteten med en beteckning på däckets sida. Här följer exempel på några vanliga hastighetsbeteckningar (symboler):

Q 160 km/h H 210 km/h
S 180 km/h V 240 km/h
T 190 km/h W 270 km/h

Däckets hastighetsbeteckning i registreringsbeviset är inte samma sak som bilens högsta konstruktiva hastighet. Uppgift om bilens högsta hastighet kan finnas i registreringsbeviset, om inte kan du vända dig till en märkesrepresentant för besked.

Typ av däck

Däcken ska vara av samma typ (diagonaldäck, radialdäck, sommardäck eller vinterdäck).

Registrerade dimensioner

Uppgifter om registrerade däck- och fälgdimensioner finns i registreringsbeviset del 1.

Alternativa dimensioner

En personbil kan ha flera alternativa däck- och fälgdimensioner som ingår i bilens godkännande. Dessa kan finnas angivna i registreringsbeviset, under rubriken Övriga uppgifter (tekniska data, dispenser m.m.). Saknas uppgift om detta, kan en märkesrepresentant informera om vilka däck- och fälgstorlekar som ingår i bilens godkännande.

Om alternativa dimensioner saknas, har du som fordonsägare möjlighet att under eget ansvar byta däck och fälgar till en annan dimension utan att bilen behöver registreringsbesiktas. Detta utbyte får ske under förutsättning att däcken

  • är typgodkända,
  • uppfyller kraven på belastningsförmåga
  • uppfyller kraven på hastighetskapacitet
  • är av samma typ.

Dessutom skall däck och fälg

  • ha fritt utrymme vid fjädringsrörelser
  • ha fri rörlighet i hjulhuset vid fulla manöverrörelser med hänsyn till bilens ursprungliga hjulupphängning och styrning
  • ha en rullningsomkrets som inte leder till felvisning av hastighetsmätaren
  • täckas av bilens ursprungliga stänkskydd (stänkskärm)

En alternativ dimension får inte inverka påtagligt negativt på bilens ursprungliga egenskaper.

Källa: Vägverket