fbpx
  • Ring oss: 010-516 80 00
  • Maila oss: info@mechanum.com
  • Våra öppettider: Vardagar: 7-18 (Malmö 06: 30-18 & Tagene 7-17) Lör-, sön-& helgdagar: Stängt

Intervju – ISO

Lena Svendsen – Kvalitetschef

ISO finns inom flera olika områden, och är standarder som är satta för hur ett företag ska arbeta. Mechanum är certifierade för kvalité (9001) och miljö (14001). ISO 9001 innehåller specifika krav på ett kvalitetsledningssystem som förbättrar förmågan att konsekvent leverera produkter och tjänster som uppfyller kundernas krav samt lagstadgande och föreskrivna krav. Det finns ett krav på kontinuerlig uppföljning, analys av resultat och ständiga förbättringar. ISO 14001 fungerar som ett verktyg för att bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete. Syftet är att minska företagets negativa påverkan på miljö.

På Mechanum har vi alltid vetat hur vi vill arbeta och tack vare ISO-certifieringarna finns det nu en röd tråd genom allt vårt arbete. Vi arbetar löpande och det finns en systematik i arbetet.

Vi genomför årligen en miljöutbildning i alla team, som handlar mycket om källsortering, hur vi kan spara el samt åtgärda sådant som är trasigt, t.ex om en luftslang står och läcker verkstaden drar det onödiga resurser. Alla nyanställda inom organisationen får en introduktion när det gäller källsortering för att redan från början hantera avfallet korrekt.