Chat with us, powered by LiveChat  
Ring oss: 010-516 80 00
Öppettider: Ordinarie öppettider: Vardagar: 7-18 (Malmö 06:30-18 & Tagene 7-17) Lördagar: Stängt, Sön- & helgdagar: Stängt. Avvikande tider förekommer på anläggningarna, läs mer här.

Våra varumärken

Audi Mobilitetsgaranti – en trygghet utan dess like.

Genom att serva din Audi hos en auktoriserad verkstad förlängs din Mobilitetsgaranti kostnadsfritt (värde 495 kr/år). Du som har en Audi av 1986 års modell eller senare får MobilitetsGaranti till nästa servicetillfälle enligt den för fordonet gällande serviceplanen utan extra kostnad när du genomfört Grundservice/LongLife Service (med eventuella tilläggsarbeten) på en Audi auktoriserad verkstad. MobilitetsGarantin ger dig följande vid ett akut driftstopp*.

Hjälp dygnet runt

När du behöver hjälp med bilen vid akut driftstopp/okörbar bil* ska du ringa Audi Mobilitetsgarantis larmcentral dygnet runt: 020-61 50 55 inom Sverige eller +46-771-61 50 55 från övriga Europa

Vid utnyttjande av MobilitetsGarantin skall larmcentralen ovan alltid kontaktas för att hjälpa dig med bokningar och säkerställa att du inte behöver göra några onödiga kostnadsutlägg. Du får då hjälp dygnet runt med enklare arbeten direkt på plats, även akut påfyllning av olja, bränsle (max 5 liter) och kylvätska. Även starthjälp och skiftning** av punkterat hjul ersätts, alternativt för hjälp med reparationssats, TMS, beroende på bilens utrustningsnivå, dock inte själva reparationen av däcket.

Audi Mobilitetsgaranti lämnar ersättning upp till 1.800 kr för dessa enklare arbeten. Andra reparationer av bilen ersätts inte. Inte heller ersätts kostnaden för reparationer av bilen på grund av felaktigt handhavande eller att reparationsrekommendationer från servicetillfället inte har åtgärdats.

Fri bärgning till verkstad

Kan inte problemet ordnas på platsen där du blivit stående, bärgas din bil till närmaste auktoriserade Audiverkstad. MobilitetsGarantin täcker kostnaden för bärgningen.

Fri hyr/lånebil i upp till fem dygn

Om bilen inte omedelbart går att reparera ersätts en hyr/lånebil under den tid som behövs för reparationen upp till 5 dygn utan milbegränsning** (om det är veckoslut eller helgdagar i direkt anslutning så ersätts även dessa dygn, dock max 7 dygn). Det enda du betalar är bränslet du använder och eventuella trängselskatter. Och egna eventuella tillägg/önskemål för hyrbil.

Alternativ resa

Som alternativ till hyr/lånebil eller hotell erbjuder vi resa med flyg eller tåg för att genomföra den planerade resan till det ursprungliga resmålet.** Kostnaden ersätts för alla i bilen, upp till 4.500 kr per person.

Fri övernattning i fem dygn

Som alternativ till hyr/lånebil eller alternativ resa ersätts, för alla i bilen, övernattning på hotell inkl frukost, under den tid som behövs för reparationen, dock högst 5 dygn, gäller ej på hemorten.**

Reservdelsanskaffning

Ersättning för kostnader för eventuell flygfrakt, budbil eller expressfrakt för en snabb anskaffning av reservdelar vid ett mobilitetsfall ersätts av MobilitetsGarantin.

Extra kostnader

Extra kostnader upp till 300 kr för telefon, parkering etc. som du haft i samband med driftstoppet, ersätts inom MobilitetsGarantin mot uppvisande av kvitton.

Återlämning av bilen

Återtransport av din bil efter reparation sker inom Sverige. Detta sköts av Audiverkstaden och kostnaden för detta ersätts upp till 5.000 kr. Alternativt att du själv hämtar din bil hos verkstaden.
Ersättning för resekostnader till aktuell Audiverkstad lämnas till dig med upp till 5.000 kr.

Extra resa med taxi

Om du använt taxi (alternativt buss eller tåg) i samband med mobilitetsfallet så ersätts färdkostnaden upp till 800 kr inom MobilitetsGarantin. Gäller ej vid punkterat däck.

Detta ingår inte i MobilitetsGaranti

Uteslutna är skador:

 • Som beror på olycksfall eller annan yttre påverkan (t.ex stöld, stenskott) eller bristande skötsel
  eller felaktig användning.
 • Som har uppkommit genom avsiktligt eller grovt vårdslöst beteende från ägarens, förarens eller en passagerares sida.(t.ex glömt lyset eller radio påslagen)
 • Som har förorsakats genom förändringar av bilen eller montering av reservdelar/tillbehör som
  AUDI AG inte har tillåtit.
 • Som har till följd av ej fackmannamässig reparation.
 • Skador som uppkommer till följd av icke eller felaktigt utförda servicereparationsarbeten hos icke auktoriserade verkstäder.
 • Som har uppstått till följd av deltagande i motorsporttävlingar, mobilisering, katastrofinsatser
  eller liknande händelser.
 • Som beror på krig, inre oroligheter, jordbävningar eller andra fall av force majeure.
 • Som beror på att reparationsrekommendationerna i samband med Grundservice/ LongLife
  Service inte har utförts.
 • Som beror på fel som var kända för kunden och som inte utan dröjsmål åtgärdats.
 • Om bilen omfattas av körförbud eller är avställd.

* Definition för driftstopp: Med akut okörbar bil menas att bilen inte kan köras med egen kraft till verkstaden eller att tillverkaren inte tillåter vidare färd på grund av tekniska omständigheter.
** Fri hyrbil/lånebil och fri övernattning på hotell ingår inte vid punkterat däck.