fbpx
 • Ring oss: 010-516 80 00
 • Maila oss: info@mechanum.com
 • Våra öppettider: Vardagar: 7-18 (Malmö 06: 30-18 & Tagene 7-17) Lör-, sön-& helgdagar: Stängt

Mobilitetsgaranti

Hjälp på vägen

Audi Mobilitetsgaranti

Med Audi Mobilitetsgaranti blir du aldrig stående om din Audi skulle bli akut okörbar*. Audi Mobilitetsgaranti innebär att du får hjälp på plats dygnet runt, 365 dagar om året oavsett var du befinner dig. Ring så får du all den hjälp du behöver.

Boka här

Äger du en Audi av 1986 års modell eller senare? Då ingår Audi Mobilitetsgaranti utan extra kostnad när du lämnar in din bil för en Originalservice (med eventuella tilläggsarbeten) hos en auktoriserad Audi Serviceverkstad. Mobilitetsgaranti gäller då fram till nästa servicetillfälle, enligt den för fordonet gällande serviceplanen.

När du behöver hjälp med bilen vid akut driftstopp/okörbar bil* ska du ringa vår larmcentral dygnet runt:
020-61 50 55 inom Sverige eller +46-771-61 50 55 från övriga Europa

Vid utnyttjande av Audi Mobilitetsgaranti ska larmcentralen ovan alltid kontaktas för att hjälpa dig med bokningar och säkerställa att du inte behöver göra några onödiga kostnadsutlägg. Du får då hjälp dygnet runt med enklare arbeten direkt på plats, även akut påfyllning av olja, bränsle (max 5 liter) och kylvätska. Även starthjälp och skiftning** av punkterat däck ersätts, alternativt för hjälp med reparationssats, TMS, beroende på bilens utrustningsnivå (dock inte själva reparationen av däcket).

Vi lämnar ersättning upp till 1 800 kr för dessa enklare arbeten. Andra reparationer av bilen ersätts ej. Inte heller ersätts kostnaden för reparationer av bilen på grund av felaktigt handhavande eller att reparationsrekommendationer från servicetillfället inte har åtgärdats.

Fri bärgning till verkstad
Kan problemet inte åtgärdas på den plats där bilen blivit stående bärgar vi den till närmaste auktoriserade Audi Serviceverkstad. Audi Mobilitetsgaranti täcker kostnaden för bärgningen

Fri hyr-/lånebil i upp till fem dygn
Om bilen inte omedelbart går att reparera ersätts en hyr-/lånebil under den tid som behövs för reparationen upp till 5 dygn utan milbegränsning** (om det är veckoslut eller helgdagar i direkt anslutning så ersätts även dessa dygn, dock max 7 dygn). Det enda du betalar är bränslet du använder och eventuella trängselskatter. Och egna eventuella tillägg/önskemål för hyrbil.

Alternativ resa
Som alternativ till hyr-/lånebil eller hotell erbjuder vi resa med flyg eller tåg för att genomföra den planerade resan till det ursprungliga resmålet**. Kostnaden ersätts för alla i bilen, upp till 4 500 kr per person.

Fri övernattning i fem dygn
Som alternativ till hyr-/lånebil eller alternativ resa ersätts (för alla i bilen) övernattning på hotell inklusive frukost under den tid som behövs för reparationen, dock högst 5 dygn (gäller ej på hemorten)**.

Reservdelsanskaffning
Ersättning för kostnader för eventuell flygfrakt, budbil eller expressfrakt för en snabb anskaffning av reservdelar vid ett mobilitetsfall ersätts av Audi Mobilitetsgaranti.

Extra kostnader
Extra kostnader upp till 300 kr för telefon, parkering m m som du haft i samband med driftstoppet ersätts av Audi Mobilitetsgaranti mot uppvisande av kvitton.

Återlämning av bilen
Återtransport av din bil efter reparation sker inom Sverige. Detta sköts av den aktuella Audi Serviceverkstaden och kostnaden för detta ersätts upp till 5 000 kr. Alternativt att du själv hämtar din bil hos verkstaden.

Ersättning för resekostnader till aktuell Audi Serviceverkstad lämnas till dig med upp till 5000 kr.

Extra resa med taxi
Om du använt taxi (alternativt buss eller tåg) i samband med det uppkomna driftstoppet som täcks av Audi Mobilitetsgaranti så ersätts färdkostnaden upp till 800 kr. Gäller ej vid punkterat däck.

Detta ingår inte i Audi Mobilitetsgaranti

Mobilitetsgarantin omfattar inte skador som:

 • orsakats av olycksfall eller annan yttre påverkan (t ex stöld, stenskott) eller bristande skötsel eller felaktig användning
 • har uppkommit genom avsiktligt eller grovt vårdslöst beteende från ägarens, förarens eller en passagerares sida (t ex glömt stänga av lyset eller påslagen radio)
 • har förorsakats genom förändringar av bilen eller montering av reservdelar/tillbehör som Audi AG inte har godkänt
 • har till följd av ej fackmannamässig reparation
 • uppkommer till följd av icke eller felaktigt utförda servicereparationsarbeten hos icke auktoriserade verkstäder
 • har uppstått till följd av deltagande i motorsporttävlingar, mobilisering, katastrofinsatser eller liknande händelser
 • beror på krig, inre oroligheter, jordbävningar eller andra fall av force majeure
 • beror på att reparationsrekommendationerna i samband med Grundservice/ LongLife Service inte har utförts
 • beror på fel som var kända för kunden och som inte utan dröjsmål åtgärdats
 • uppstår på bilen om den vid skadetillfället omfattas av körförbud eller är avställd

* Definition av driftstopp: Med akut okörbar bil menas att bilen inte kan köras med egen kraft till verkstaden eller att tillverkaren inte tillåter vidare färd på grund av tekniska omständigheter.
** Fri hyrbil/lånebil och fri övernattning på hotell ingår inte vid punkterat däck.


Läs mer om Mechanum
Vi utför alla förekommande service- och reparationsarbeten. Men även garantireparationer, oavsett var du köpt din Audi. För att kunna ge din bil bästa möjliga omhändertagande tar vi hjälp av Audis egna diagnosverktyg, och tack vare alla våra specialverktyg är vi fullt certifierade för att arbeta på just din bil. Dessutom är våra mekaniker utbildade av Audi. Det innebär att du får en giltig stämpel i serviceboken, att vi kan släcka tvåor från besiktningen och att du har garanti på allt vårt arbete. Samtidigt är vi fullvärdiga som skadeverkstad, där vi uteslutande arbetar med originaldelar och samarbetar med alla stora försäkringsbolag.

 • Vi är en auktoriserad Audi-verkstad som utför alla förekommande service- och reparationsarbeten
 • Vi är en skadeverkstad som samarbetar med de flesta försäkringsbolag
 • Vi utför garantireparationer oavsett var du köpt din Audi
 • Vi utför av Audi beslutade aktions- och återkallningsarbeten
 • Vi ger en giltig stämpel i serviceboken
 • Vi släcker tvåor från din besiktning
 • Nästan alla rikstäckande serviceavtal som köpts av Audi i Sverige gäller hos oss
 • Hos oss kan du betala med Audi-kortet
 • Din Audi Mobilitetsgaranti förlängs vid service på auktoriserad verkstad (värde 495 kr/år, fråga oss för fullständiga villkor)