fbpx
 • Ring oss: 010-516 80 00
 • Maila oss: info@mechanum.com
 • Våra öppettider: Vardagar: 7-18 (Malmö 06: 30-18 & Tagene 7-17) Lör-, sön-& helgdagar: Stängt

Assistans

Hjälp på vägen

Saab 3D Assistans

När en Saab 3D Original Service utförts på din Saab omfattas den av en kostnadsfri Saab 3D Assistans (värde 495 kr/år)*. Det innebär trygg, snabb och kostnadsfri hjälp vid akut driftstopp.

Boka här

Din Saab 3D Assistans gäller ända fram till nästa ordinarie servicetillfälle eller högst 1 år. Enda villkoret är att eventuella brister som kan orsaka driftstopp och vilka påpekats i samband med senaste servicetillfället, samt tilläggsarbeten beroende på mil eller tid, enligt Saabs serviceplan åtgärdas av den Auktoriserade Saabverkstaden med Saab Originaldelar.

* Fri Saab 3D Assistans ingår fram till nästa ordinarie servicetillfälle eller max 1 år, under förutsättning att brister som kan orsaka driftstopp som påpekats i samband med servicetillfället, samt tilläggsarbeten beroende på mil eller tid, åtgärdas av den Auktoriserade Saabverkstaden med Saab Originaldelar. Saab 3D Assistans gäller ej vid olycksfall/stopp/yttre påverkan orsakade av föraren eller annan (t.ex. borttappad nyckel, kollision, bränslebrist). Täcker ej kostnader för reparation av bilen.

Trygg längs vägen
Saab 3D Assistans är ett omfattande trygghetspaket som omfattar alla i bilen och erbjuder hjälp på plats vid akut och oförutsett produkttekniskt driftstopp (dessutom inkluderas urladdat batteri, punktering, avbruten nyckel). Ring så är hjälpen på väg, dygnet runt, i större delen av Europa. Saab 3D Assistans gäller i princip överallt, så länge hjälpen kan nå fram.

Kontrollera att du har följande viktiga upplysningar tillgängliga:

 • Ditt telefonnummer där du kan nås
 • Orsak alternativt beskrivning av driftstoppet
 • Var du befinner dig geografiskt
 • Registreringsnummer

Vid ett akut driftstopp måste alltid Saab 3D Assistanscenter ringas upp innan det går att komma överens om några tjänster. Kostnader för tjänster som inte arrangerats genom eller godkänts av Saab 3D Assistanscenter ersätts inte. Saab 3D Assistanscenter är bemannat med kvalificerad personal öppet 24 timmar om dygnet årets alla dagar.

Telefonnummer till Saab 3D Assistanscenter
Lokalt: 0771-99 51 00
Från utlandet: +46 771 995100*

*Vi rekommenderar att du alltid ringer hem även när du är utomlands. Om reparationen inte kan utföras samma dag som ett akut driftstopp uppstår, ingår kostnaden för hemtransport eller vidareresa för förare och medpassagerare (kan ej kombineras med ”Hyrbil” eller ”Hotellövernattning”).

Reseersättning
Om bilen inte längre är i körbart skick på grund av ett akut driftstopp och om den inte återställs i körbart skick samma dag vid den verkstad den bärgats till, ersätter Saab 3D Assistanscenter kostnaderna för en tågbiljett i första klass. Om tågresan överstiger 6 timmar står Saab 3D Assistanscenter för kostnaderna för en flygbiljett i ekonomiklass. Kostnaderna för de personer som färdades i bilen vid tidpunkten för det akuta driftstoppet till en resa från den plats bilen blivit bärgad till, till hemorten eller till det bevisligen planerade resmålet ersätts. Ersättningen är begränsad till 613 euro per person.

Definition Driftstopp
Ett driftstopp föreligger om den försäkrade bilen plötsligt och oförutsägbart drabbas av ett driftstopp vilket, på grund av bortfall av mekaniska delar eller elektrisk utrustning, leder till ett omedelbart stillestånd för den försäkrade bilen. Som driftstopp räknas även däckskador, batteribortfall och avbruten nyckel. Ett driftstopp föreligger inte vid händelser som ett allmänt återkallande av produkter, löpande eller andra servicekontroller, besiktningar eller montering av tillbehör. Olyckor, stöld, brand, krossade rutor, tappade nycklar, utelåsning, fel bränsle, bränslestopp och defekta släp räknas inte som driftstopp enligt definitionen ovan.

Försäkringsskyddets början
Försäkringsskyddet för den bil som är anmäld till Saab Assistans börjar från och med datumet för registreringen av godkänd utförd Saab 3D Original Service.

Försäkringsskyddets varaktighet
Upp till 12 månader efter registreringen.

Förutsättning
Är att de föreskrivna service- och tilläggsarbetena har utförts på ett riktigt sätt. För defekter som orsakats av andra reservdelar än Saab Originaldelar kan dock inga tjänster komma i fråga.

Tillgänglighet
Dygnet runt, 365 (366) dagar om året, 24 timmar per dygn.

Försäkrade
Alla Saab-bilar som genomgått en Saab 3D Original Service, oavsett vilken nivå av service – 3D/3DX/ 3DXL med eventuella tilläggsarbeten påtalade av den auktoriserade Saabverkstaden – är försäkrade.

Behöriga personer
Skyddet gäller för ägaren, den behörige föraren och alla behöriga passagerare i den försäkrade bilen.

Giltighetsområde
Försäkringsskyddet lämnas för skador i följande länder inom geografiska området Europa: Andorra, Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förbundsrepubliken Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckiska Republiken, Ungern och Österrike.

Ej försäkrade skador
Skador som uppstår på grund av force majeure, krigsrisk, strejker, beslagtagande, tvång från myndighet, förbud från myndighet, exploderande föremål samt nukleär och radioaktiv inverkan. – Skador som uppstår på grund av deltagande i motorsportevenemang och tillhörande övningskörning. – Skador på lasten och inkomstförluster som uppstår på grund av driftstoppet. – Driftstopp som uppstår på grund av en defekt i en släpvagn. – Olyckor*, vandalisering*, stöld* och brand* som drabbar den försäkrade bilen. – Driftstopp som orsakas av montering av reservdelar eller tillbehör som inte godkänts av tillverkaren.

*I sådana fall, liksom vid tappade nycklar, utelåsning, fel bränsle, bränslestopp ingår inte Saab Assistans. Kostnaderna för dessa extra tjänster betalas av bilägaren.

Mer om villkoren går att läsa här.


Läs mer om Mechanum
I våra verkstäder utför vi alla tänkbara Saab service- och reparationsarbeten, oavsett vart du köpt din bil. Eftersom vi uteslutande arbetar med originaldelar och specialverktyg som Saabs egna diagnosverktyg kan du vara trygg i att din bil alltid är i certifierade händer. Dessutom är vi utbildade av Saab. Så för dig innebär det en giltig stämpel i serviceboken, släckta tvåor från besiktningen och alltid full garanti på allt arbete. Med andra ord känner vi din bil lika bra som de som byggde den.

 • Vi är en auktoriserad Saab-verkstad som utför alla förekommande service- och reparationsarbeten
 • Vi är en skadeverkstad och samarbetar med alla försäkringsbolag
 • Vi ger en giltig stämpel i serviceboken
 • Vi släcker tvåor från din besiktning
 • Hos oss kan du betala med Saab-kortet
 • Din Saab vägassistans förlängs vid service på auktoriserad verkstad (värde 495 kr/år, fråga oss för fullständiga villkor)